Karta charakterystyki - obowiązkowy dokument w krajach UE

Bardzo często podkreśla się duże znacznie poprawnie sporządzonych kart charakterystyki, które są jednym z podstawowych narzędzi w łańcuchu komunikacji pomiędzy producentem, dostawcą a dalszymi użytkownikami. Prawo nakłada na producentów niebezpiecznych substancji chemicznych obowiązek ich sporządzania. Rolą dokumentów jest przekazywanie niezbędnych informac

Więcej

Skoncentruj się na chemii gospodarczej

Chemia gospodarcza w Polsce, podobnie jak pozostałych krajach Unii Europejskiej, cieszy się dużą popularnością. Jednocześnie ciągle rosną oczekiwania i wymagania konsumentów, które w dużej mierze są jednak zależne od specyfiki danego kraju, a dokładniej od przyzwyczajeń klientów oraz wiedzy na temat stosowania konkretnych preparatów. Ten segment rynku j

Więcej